free html5 templates

คุณมีคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพไฟฟ้าหรือข้อมูลที่รวบรวมและต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญ PQ ของเราประเมินหรือไม่

อย่าลังเลที่จะติดต่อ...

ใหม่ Dranetz HDPQ ® Plus Portable Power Quality Instruments

The Dranetz HDPQ® Xplorer Plus, Guide Plus, and Visa Plus power quality analyzers represents the top of the line in the Dranetz HDPQ Plus family of products. It is a true hand-held portable instrument with a built in 7″, tablet-like touch LCD display and is simply the best PQ monitor available from Dranetz, or any other manufacturer!

Mobirise

"ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพไฟฟ้าที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี"

มุ่งเน้นที่ผู้ผลิตระบบ

ข้อกำหนดคุณภาพไฟฟ้า

การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า

บริการด้านวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญ

Power Quality Practitioner™ Training 

Products

HDPQ® Power Quality Analyzers

Record sags/dips, swells, interruptions, transients, harmonics, flicker, RVC, power, demand, energy and much more

DranXperT®

A new portable, low cost, power logger and PQ detector

HDPQ-DN

Perfect for a new system, or as an upgrade for the 61000 (61STD).

PQ5K

Cost effective meters that combine general purpose PQ detection (with waveform recording) and full 4 quadrant energy monitoring in one instrument.

PowerMaster® 3 Series

An ultra-compact field instrument with a true 3-phase analyzing reference standard that performs various metering site accuracy tests.

MRU - 200

Earth resistance and resistivity meter - only meter in the market which uses all measurement methods.

PQSim 200™

Tests PQ instrument setups, capture capability with a repeatable and predictable voltage and current waveforms. 

Mobirise
METRAHIT ENERGY

Power Multimeter with PQ Analyzer
The new, professional METRAHIT ENERGY multimeter is exceeding all previous performance limits.

The METRAHIT ENERGY is a digital multimeter with power and energy measurement, e.g. for ascertaining energy consumption values for consumer electronics, communications devices, information technology equipment and household appliances (e.g. refrigerators) during operation and in standby, and a single phase power quality analyzer for testing power quality and detecting power disturbances.

Accessories

CT Clamps (AC, AC/DC)

1.5V output, Dranetz Hypertronics connector, 3 meters cable and are directly compatible with Dranetz products. 

Rogowski Coils

"Accurate, Thin and Flexible"
Flexible AC current probes utilizing Rogowski principle.

Safety Connection Items

High quality test leads, adaptors and clips. 

PQBlog

Power Quality Blog 
ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นโดย บริษัท เพาเวอร์ ควอลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า เรามุ่งเน้นที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพกำลังไฟฟ้าที่หลากหลาย เช่น ฮาร์โมนิกส์ ทรานเซียนท์ การแปรผันของแรงดันไฟฟ้า การสั่นไหว ตัวประกอบกำลังต่ำ แรงดันตกและคลื่น และโหลดไฟฟ้าที่ไม่สมดุล เป็นต้น

PQSynergy™ International Conference and Exhibition

บริษัทมีการจัดประชุมนานาชาติประจำปีที่มีชื่อว่า PQSynergy™ จุดประสงค์ของการจัดงานคือการสนับสนุน งานวิจัย และแบ่งปันประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพไฟฟ้า การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ พลังงานทดแทน และระบบสมาร์ทกริด งานประชุมประจำปีจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน กันยายน หรือตุลาคมในประเทศไทย

แต่บางครั้งอาจจะมีการย้ายไปจัดต่างประเทศในทวีปเอเชียผู้นำเสนอข้อมูลและให้ความรู้ด้านพลังงานมาจากหลากหลายประเทศ อาธิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และยุโรปนอกจากนี้แล้วงานประชุมของเราได้มีการให้บริการบูธแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่สำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้า การควบคุมไฟฟ้า การแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า และระบบสมาร์ทกริดแบบใหม่

Our Partners

Our Clients


© Copyright 2022 Power Quality (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.